ΤΟ ODYSSEY CHALLENGE ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – MARKOPOULO PARK (ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ)